Stipendier

Ansökningstiden för Evald och Hilda Nissis Stiftelses stipendier har börjat. Ansökningarna bör skickas genom ansökningssystemet senast den 3 Mars 2023.

https://nissinsaatio.apurahat.net/nissinsaatio/login.aspx


Pensionsförsäkring av stipendiater

Pensionsförsäkringen av stipendiater verkställs enligt bestämmelserna i lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL). Närmare anvisningar om pensionsförsäkringen för stipendiater finns i www.mela.fi.

Dataskydd

De registrerade i Evald och Hilda Nissis Stiftelsens register har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och rätt att veta vilka uppgifter stiftelsen har registrerat samt rätt att korrigera informationen vid behov. I vissa falla har man också rätt att begränsa användningen av personuppgifter och begära att personuppgifter raderas. Stiftelsen lämnar endast ut personuppgifter till andra om lagen kräver det.

Vi använder personuppgifterna för t.ex.:

Personuppgifterna sparas i 10 år från att ansökan inlämnats.

Beviljade stipendier (på finska)

2022

2021

2020

2019

2018