Evald ja Hilda Nissi Stiftelse

delar varje vår ut stipendier för följande ändamål:

Historien

Evald ja Hilda Nissin Stiftelse grundades år 1964, och dess verksamhet grundar sig på egendom som paret Nissi testamenterade för stiftelsen. Evald Nissi utförde sitt livsverk som ledamot av direktionen för Lassila & Tikanoja Aktiebolag. Grundarna av bolaget, Jooseppi Lassila och Frithiof Tikanoja, kallade sin tidigare arbetskamrat Evald Nissi, som hade flyttat till Förenta Staterna, år 1906 till en anställning hos Firma Lassila & Tikanoja, som de hade grundat föregående år. Nissi hörde till bolagets ledning ända fram till år 1944, då han på grund av en kronisk försämring av synen var tvungen att dra sig tillbaka från det aktiva arbetslivet. Barnskydds- och ungdomsarbetet stod nära paret Nissis hjärta och de fortsatte med barnskydds- och ungdomsarbetet livet igenom. Deras egen son avled redan som barn till följd av en sjukdom, och eftersom Nissis inte hade flera barn ville de att den egendom de hade samlats under deras livstid skulle användas till detta värdefulla arbete också efter deras frånfälle.

Främjandet av den kommersiella civilisationen var viktigt för Evald Nissi redan under hans karriär. Att stöda unga studerande passade bra också för hans världsåskådning, enligt vilken de som hade det ekonomiskt sämre bör få stöd och deras möjligheter förbättras genom att utveckla sina kunskaper och färdigheter.

Viljan att stöda och främja vården av ögonsjukdomar hade direkt anknytning till den kroniska försämringen av synen, som Evald Nissi led av när han blev äldre.

Stipendier

Ansökningstiden för Evald och Hilda Nissis Stiftelses stipendier har börjat. Ansökningarna bör skickas genom ansökningssystemet senast den 8 Mars 2024.

Kontaktuppgifter

Evald ja Hilda Nissi Stiftelse
Tekniikantie 14
02150 Espoo

E-mail: toimisto(at)nissinsaatio.fi

KONTAKTFORMULÄR >>

Dataskydd