Apurahat

Evald ja Hilda Nissin Säätiön vuoden 2023 apurahojen hakuaika on alkanut. Hakemukset tulee toimittaa apurahajärjestelmää käyttäen viimeistään 3.3.2023 mennessä.

https://nissinsaatio.apurahat.net/nissinsaatio/login.aspx


Apurahansaajan eläkevakuutus

Apurahansaajien eläkevakuuttaminen toteutetaan maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti. Tarkempia tietoja apurahansaajien eläke- ja tapaturmavakuuttamisesta löytyy Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) www-sivuilta osoitteessa www.mela.fi.

Tietosuoja

Evald ja Hilda Nissin Säätiön rekisteriin rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa sekä tarvittaessa oikaista hänestä säätiön rekisterissä olevat tiedot. Käytämme tietoja vain apurahojen käsittelyyn liittyen, emmekä luovuta henkilötietoja muille, ellei siihen ole juridista velvoitetta. Tietyin edellytyksin tietojen käsittelyä voi myös rajoittaa sekä pyytää tietojen poistamista.

Säätiö käyttää hakemuksissa annettuja henkilötietoja mm. seuraaviin tarkoituksiin:

Hakemuksessa annettuja tietoja säilytetään 10 vuotta hakemuksen tekemisestä.

Jaetut apurahat

2022

2021

2020

2019

2018