Apurahat

Evald ja Hilda Nissin Säätiön vuoden 2024 apurahojen hakuaika on alkanut. Hakemukset tulee toimittaa apurahajärjestelmää käyttäen viimeistään 8.3.2024 mennessä.

https://nissinsaatio.apurahat.net/nissinsaatio/login.aspx


Apurahansaajan eläkevakuutus

Apurahansaajien eläkevakuuttaminen toteutetaan maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti. Tarkempia tietoja apurahansaajien eläke- ja tapaturmavakuuttamisesta löytyy Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) www-sivuilta osoitteessa www.mela.fi.

Tietosuoja

Evald ja Hilda Nissin Säätiön rekisteriin rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa sekä tarvittaessa oikaista hänestä säätiön rekisterissä olevat tiedot. Käytämme tietoja vain apurahojen käsittelyyn liittyen, emmekä luovuta henkilötietoja muille, ellei siihen ole juridista velvoitetta. Tietyin edellytyksin tietojen käsittelyä voi myös rajoittaa sekä pyytää tietojen poistamista.

Säätiö käyttää hakemuksissa annettuja henkilötietoja mm. seuraaviin tarkoituksiin:

Hakemuksessa annettuja tietoja säilytetään 10 vuotta hakemuksen tekemisestä.

Jaetut apurahat

2023

2022

2021

2020

2019


 

Silmäsäätiöiden tohtoritutkijapooli

Hyvä silmälääketieteen tutkija!

Silmäsäätiöiden tohtoritutkijapoolin tavoite on edistää suomalaisen silmälääketieteen kansainvälistymistä tarjoamalla rahoitus yhdestä lähteestä vähintään puoli vuotta ja enintään kaksi vuotta kestävään tutkimusjaksoon hiljattain väitelleille silmätutkijoille, jotka jatkavat väitöskirjan jälkeen tutkimustaan ulkomailla. Myös täydentävää rahoitusta voidaan myöntää. Silmäsäätiöiden tohtoritutkijapoolin ovat perustaneet: Evald ja Hilda Nissin Säätiö, Glaukooma tukisäätiö LUX, Mary och Georg C. Ehrnrooths stiftelse, Silmä ja kudospankkisäätiö ja Silmäsäätiö.

TULEVA HAKUAIKA UMPEUTUU 18 HELMIKUUTA 2024
 
Kotisivu: https://ssttp.fi/fi/start/